transformatiepionier Stadswonen over naar Woonstad Rotterdam

transformatiepionier Stadswonen over naar Woonstad Rotterdam

Vestia en Woonstad Rotterdam hebben maandag 13 oktober een intentieovereenkomst getekend over de overname van studenten– en jongerenhuisvester Stadswonen. Hierdoor wisselen ruim 7.000 kamers, studio’s, appartementen en bedrijfsruimten in Rotterdam van eigenaar. De overdracht vindt naar verwachting medio 2015 plaats. Stadswonen is dan precies vier jaar eigendom van Vestia geweest: op 1 juni 2011 fuseerde de jongerenhuisvester met Vestia en ging verder onder de naam Vestia Rotterdam Stadswonen. De verkoop van Stadswonen past in de strategie van Vestia om voor 2020 30.000 woningen te verkopen om weer financieel gezond te worden.

Stadswonen: transformatiespecialist
Stadswonen is vooral bekend geworden als transformatiepionier onder leiding van de latere transformatieteamoprichter Jean Baptiste Benraad. Ver voordat het gemeengoed werd, transformeerde Stadswonen al op grote schaal kantoorgebouwen. De corporatie transformeerde voor de fusie met Vestia ruim 250.000 m2 kantoor, waaronder het landelijk bekende Puntegale-gebouw (foto), maar kwam daarna in de Vestia-perikelen terecht. Naast transformatie ontwikkelde Stadswonen ook vernieuwende woon- en serviceconcepten die zijn gebaseerd op verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid. Stadswonen richtte zich exclusief op wonen voor jongeren en studenten en bouwde als innovatieve organisatie een sterke identiteit op. Voor de liefhebbers een interview met Benraad uit het archief van de herbestemmingacademie uit 1998.

Woonstad belooft de merknaam Stadswonen te behouden als organisatieonderdeel van Woonstad Rotterdam. Hopelijk is het de opmaat naar nieuwe innovaties.

Persbericht

468 ad