Vijf stadhuizen in Venlo

Vijf stadhuizen in Venlo

De voormalige gemeente Arcen en Velden is in 2010 bij de gemeente Venlo gevoegd. Venlo bestaat inmiddels uit de kernen Venlo, Blerick, Tegelen,  Belfeld, en Arcen. De stadhuizen van de afzonderlijke kernen  zijn ‘overtollig’; het gemeentebestuur is geconcentreerd en heeft haar onderkomen  tijdelijk aan de Garnizoenweg. Er wordt een nieuw stadskantoor gebouwd  naast de voormalige Nedinsco fabriek. Voor representatieve  gelegenheden wordt het laat zestiende-eeuwse stadhuis van Venlo gebruikt. Meer info over nieuwe stadhuis lees hier en hier.

En wat gebeurt er nu met het stadhuis in Arcen en Velden? Het is een prachtig en gaaf bewaard gebouw, door de traditionele  vormgeving en het gebruik van natuurstenen onmiskenbaar van de hand van  de architect Kropholler. Het is de laatste in een reeks van acht stadhuizen die hij  ontwierp tussen 1929 (Waalwijk) en 1949 (Arcen).  Kropholler ontwierp voor ‘zijn’ stadhuizen ook steevast het meubilair  voor de raadzalen mee. Het  stadhuis is gelegen aan de voormalige Markt, nu ‘Raadhuis’-plein in het centrum van het dorp.

Het gebouw staat sinds dit jaar leeg. De bewaard gebleven meubels – onder meer een lange vergadertafel, een spreekgestoelte en een aantal banken – zijn opgeslagen op een werf in Lomm. Het gebouw dient alleen nog als trouwlocatie. Zo mooi Kropholler hier een ensemble heeft gecreëerd, met ook de bebouwing en straatmeubilair erbij, en aanzien aan het dorp verschafte, zo kwetsbaar wordt de plek als deze met leegstand wordt geconfronteerd. Het is te hopen dat de nabij gelegen haar functie niet verliest. Er is in ieder geval  behoefte aan nieuwe functies voor deze plek! De bewoners uit de buurt bepleiten een functie waarin de gemeenschapszin van Arcen tot uiting komt. Bijvoorbeeld het onderkomen van een museum. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om het te beschermen als gemeentelijk monument.

En Arcen en Velden is niet de enige kern die bij Venlo is getrokken. Blerick behoort al sinds 1940 bij Venlo. Het voormalige raadhuis in Blerick uit 1865, werd door de gemeente  omgedoopt tot cultureel centrum, met een horecagelegenheid.  Vervolgens heeft de gemeente het overgedragen  aan een stichting.  Hopelijk weet Blerick deze functie voor het voormalige stadhuis vast te houden.

En dan is er het stadhuis van het voormalige Tegelen dat nu ook deel uitmaakt van Venlo. Hier staat een voormalig stadhuis uit 1940 dat is ontworpen door Peutz. In de jaren 80 van de vorige eeuw is er een aanbouw aan toegevoegd. Deze aanbouw  wordt door de  gemeente verhuurd aan een “Science Centre”. Het is de vraag of dat de permanente bestemming zal zijn, maar het is tenminste niet in onbruik.  Het museum heeft de locatie niet uitgekozen vanwege het gebouw, maar misschien is  het toch voor menig bezoeker  – vooral als die uit Tegelen komt en persoonlijke herinneringen heeft bij het gebouw – een toevoegde attractie dat het om het voormalige stadhuis van Tegelen gaat.

Het voormalige stadhuis van Belfeld uit 1915 is door de gemeente verkocht. Er zat een restaurant in,  maar momenteel staat het  weer leeg.

Drie van de vijf (Arcen, Tegelen en Venlo)  zijn nog in eigendom van de gemeente. Maar met het beleid van de gemeente dat aanstuurt op afstoten van gebouwen die in onbruik geraken, is het niet ondenkbaar dat de stadhuizen van Arcen en Tegelen te koop zullen worden aangeboden. Het oude stadhuis van Venlo zelf blijft in bezit van de gemeente en blijft in gebruik als trouwlocatie en vergaderruimte voor de gemeenteraad . Ook als het nieuwe stadskantoor geopend is.

Wij zijn benieuwd hoe Venlo de voormalige stadhuizen nieuw leven in gaat blazen en  volgen de ontwikkelingen op de voet.

 

468 ad