Nieuwe maatregel: transformatie 10% meer rendement

Nieuwe maatregel: transformatie 10% meer rendement

Minister Blok heeft aangekondigd maatregelen te nemen om de transformatie van (sociale) huurwoningen in leegstaande kantoren, scholen, buurthuizen en verzorgingshuizen verder te stimuleren. De plannen worden toegelicht in een brief aan de Kamer van 4 mei 2015. Concreet bestaan de maatregelen uit een vrijstelling voor de nieuwe woningen van de verhuurdersheffing voor 30 jaar, en vrijstelling van het woningwaarderingsstelsel. Anders dan bij motie gevraagd blijft de huurtoeslag voor deze woningen gewoon bestaan. Het financieel voordeel van de twee maatregelen betekent dat het rendement op de huurwoningen met meer dan 10% toeneemt (of bij gelijkblijvend resultaat er 10% meer investeringsruimte ontstaat).

Geen verdringing, maar addtioneel
Het EIB becijferde dat de maatregelen leiden tot een additionele bouwproductie van circa 2.750 woningen in vijf jaar, goed voor 120-170 fte. Deze productie verdringt bovendien niet de nieuwbouwproductie aldus de brief. ‘Er kan een marktsegment ontwikkeld worden, dat anders niet tot stand zou zijn gekomen en waarbij het aanbod de vraag schept (meer mogelijkheden voor jonge mensen om (sneller) zelfstandig te gaan wonen)’, zoals de herbestemmingacademie eerder rapporteerde.

 

468 ad