Stedelijke herverkaveling nieuw instrument tegen leegstand?

Stedelijke herverkaveling nieuw instrument tegen leegstand?

Stedelijke herverkaveling maakt het mogelijk dat eigenaren zelf actief iets doen tegen leegstand en daarvan profiteren. Ook het Rijk ziet de voordelen, want een wettelijke regeling is op komst aldus

bericht binnenlands bestuur

468 ad