Nieuwegein kampioen leegstandsbeleid!

Nieuwegein kampioen leegstandsbeleid!

Het jaar wordt traditioneel afgesloten met de top 2000 lijst, waarna we in januari het jaar beginnen met de leegstandscijfers van DTZ Zadelhof. Beide lijsten zijn een tikkeltje voorspelbaar, maar net als de top 2000 laat de leegstandslijst dit jaar een aantal opvallende verschuivingen zien.
Gemeente Gouda, twee jaar geleden nog vijfde, voert inmiddels het klassement van gemeenten met de hoogste relatieve leegstand aan. Nieuwegein maakt een duikvlucht van de top 3 eind 2012 naar de achtste plek eind 2014, een knappe prestatie die laat zien dat het transformatiebeleid zijn vruchten afwerpt.

Voor heel Nederland bleek de leegstand in 2014 opnieuw gestegen. Vorig jaar stond 16 procent van de kantoren in de 53 grootste gemeenten leeg, tegenover 15,7% in 2013. In totaal stond 7.941.000 vierkante meter van de voorraad (49.585.000 vierkante meter) aan kantoorruimte leeg. De rapportage (een waardevolle bron aan informatie die veelgebruikt wordt in de leergang herbestemmen | vak van de toekomst) laat ook zien dat de leegstand niet het gevolg is van de werkloosheid, zoals wel eens wordt geopperd. Het aantal kantoorbanen daalde in 2014 weliswaar licht, maar dat is de uitzondering t.o.v. de voorgaande jaren en het aantal kantoorbanen is nog altijd ver boven het aantal banen in 2007.

Zoals te verwachten bij zoveel aanbod dalen de huurprijzen. De gemiddelde huurprijs van een vierkante meter eind 2014 bedroeg 132 euro per jaar. Dat is 0,9 procent minder dan voorgaand jaar. De factsheet (hier te downloaden) geeft veel inzicht in de prestaties per regio en gemeente. In Gouda is dit jaar de kantorenleegstand het grootst, namelijk 33 procent. Capelle aan den IJssel volgt met 31 procent. Van de grote steden lijkt Utrecht terrein te verliezen. Was de leegstand van kantoren in 2013 nog 10,1 procent, in 2014 is dit gestegent tot 13 procent. In Delft steeg de (relatieve) leegstand het hardst, namelijk met tien procentpunt. Ook in Almelo (negen procentpunt), Gouda (acht) en Almere (zes) ontstond relatief veel leegstand ten opzichte van het voorgaande jaar. Diemen telde net als Nieuwegein minder leegstaande kantoren dan in 2013. De Noord-Hollandse gemeente deed het met 12 procentpunt minder kantoorruimte net iets minder goed dan de kampioen leegstandsbestrijder Nieuwegein.

Meer lezen over de Nieuwegeinse aanpak kan hier en hier.

468 ad

One Comment

  1. Een mooie en goede prestatie die de stad Nieuwegein (winnaar leegstandsbestrijder) tevens weer meer levendigheid geeft.
    Laten we zo door gaan. Er zijn nog veel stappen te zetten.