Ideeën verzamelen voor nieuwe bestemming stadhuis Gouda

Ideeën verzamelen voor nieuwe bestemming stadhuis Gouda

Er staan heel veel gebouwen leeg in ons land. Een bijzondere categorie zijn stadhuizen. Menig stadsbestuur heeft de afgelopen jaren een nieuw onderkomen gekregen. Herbestemmen van stadhuizen is echter niet eenvoudig vanwege de grote emotionele waarde, de geschiedenis en omdat de gebouwen niet zelden de status van monument hebben. Een van de mooiste stadhuizen van ons land is dat van Gouda: een van de oudste gotische stadhuizen van ons land uit de vijftiende eeuw, en bijna letterlijk het hart van Gouda. De gemeente wil graag een nieuwe functie voor het gebouw. Deze zomer verhuist het gemeentebestuur naar een nieuw gebouw. Het monument op de markt heeft haar functie als bestuurscentrum een aantal jaren geleden echter al verloren.

Begin dit jaar besloot Gouda om ondernemers en maatschappelijke organisaties te vragen ideeën aan te leveren voor een nieuwe functie van het stadhuis. In plaats van een klassieke aanbesteding, koos Gouda voor een breder traject waarin alle belangstellenden een concept konden indienen. Een deskundige jury beoordeelt de plannen op een aantal onderdelen. Indieners van kansrijke ideeen wordt gevraagd een ondernemingsplan te maken. Deze worden dan ook weer door de jury beoordeeld. Uiteindelijk wordt de meest kansrijke voorgelegd aan de gemeenteraad.

Marjo van Loon, cultuurhistoricus en beleidsambtenaar bij de  gemeente  Gouda: ‘Het stadhuis is een belangrijk gebouw op een belangrijke plek in de stad. Daar moet een invulling, een functie voor komen die voor de stad van belang is en ook door Gouda gedragen wordt. We hebben gekozen voor deze vorm zodat iedereen binnen en buiten Gouda met ideeën kan komen. Daarbij is wel een aantal voorwaarden gesteld: de trouwzaal moet intact blijft – er moet getrouwd kunnen worden – en de gemeente wil het gebouw ook kunnen gebruiken voor representatieve doeleinden. Het gebouw blijft ook eigendom van de gemeente. Er is een advertentie gezet, en dat heeft vijftien inzendingen opgeleverd waaronder een aantal echt originele van potentiële exploïtanten. De inhoud is nog geheim. Een jury bekijkt de inzendingen en beoordeelt of deze past in het monumentale gebouw, of het ook wat betreft exploitatie klopt en of de nieuwe invulling ook in het belang van de stad is’.

Waar hoopt Gouda op? Van Loon: ‘Ik zit niet in de jury, maar ik hoop dat er iemand komt die een combinatie legt tussen oud en nieuw, een moderne invulling van het begrip stadhuis en tegelijkertijd dat je het historisch karakter van Gouda en stadhuis kan blijven zien. Dat is voor mij als cultuurhistoricus het spannende: kun je op een dynamische, moderne manier de geschiedenis van de stad en de geschiedenis van het gebouw laten zien?’

De uitslag wordt na de zomer bekend gemaakt. Voor de zomer wordt de gemeenteraad betrokken in de besluitvorming.

 

468 ad