Herbestemmen gemeentehuizen – lessen uit Friesland

Kasper Gutter, wethouder Medemblik schreef in Binnenlands Bestuur een artikel over herbestemmen van gemeentehuizen die door fusie vrijkwamen. Zijn conclusie is dat in de afgelopen dertig jaren relatief gemakkelijk een nieuwe bestemming werd gevonden voor de vrijkomende gemeentehuizen. Geluk moet je soms afdwingen, maar soms vliegen de gebraden duiven je in de mond. Het ‘Geheim van West-Friesland’? De verkoop van zo’n voormalig pand met een maatschappelijke bestemming is in een fusietraject vaak emotioneel beladen.

Les 1: maak een gemeentehuis los van de emoties.
Les 2: laat het gemeentehuis geen bepalend onderdeel zijn van een fusie.
Les 3: kijk goed welke vragen de markt kent en speel daar creatief op in.

Lees volledig artikel in Binnenlands Bestuur hier

468 ad