Promotie ‘Gemeenten boosdoener leegstand’

Promotie ‘Gemeenten boosdoener leegstand’

Een opmerkelijk tegengeluid vandaag in Vastgoedjournaal. Wordt de leegstand meestal het probleem van de eigenaren genoemd (‘de vervuiler betaalt’), de studie van Pieter van der Heijde wijst nadrukkelijk ook gemeenten aan als boosdoener van de leegstand onder kantoren en winkels: ‘gemeenten domineren het ontwikkelingsproces van nieuwe centra en bepalen zowel de locatie en het vastgoedprogramma als de stedenbouwkundige opzet. De kennis en kunde van private partijen wordt hierbij onvoldoende benut. De lokale overheden streven naar maximale inkomsten uit grondverkoop door voorkeur te geven aan functies met hoge grondopbrengsten (zoals winkels en kantoren) en deze metrages op te hogen’. aldus Pieter van der Heijde, die met deze studie op 12 december promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.

Bron: Vastgoedjournaal

 

468 ad