Amsterdam boekt record woningbouwproductie door transformatie

Amsterdam boekt record woningbouwproductie door transformatie

Dit jaar is in Amsterdam de bouw gestart van ruim 5.200 woningen. Dit blijkt uit de woningbouwproductiecijfers van de gemeente Amsterdam. De cijfers betreffen nieuwbouw en woningen door transformatie van bestaande (kantoor)panden. Hiermee is de woningbouwproductie sinds 2006 tot een record gestegen met 5203 gestarte woningen. 2014 blijkt met een stijging van 75 procent ten opzichte van 2013 een jaar te zijn van een succesvolle versnelling. Behalve nieuwbouw van woningen, blijkt transformatie van bestaande panden naar woningen steeds meer woningen op te leveren, namelijk 22 procent in 2014. De helft van de sociale huurwoningen bestaat uit studenten en jongerenwoningen. Daarnaast is een groot aantal tijdelijke studenteneenheden gerealiseerd (1.924) meldt de website van de Kantorenloods.

Een van de fraaiste projecten opgeleverd in 2014 is Westerhoek. Eerdere berichten over de Amsterdamse aanpak. Op 5 februari 2015 verzorgt kantorenloods Paul Oudeman een afscheidscollege tijdens de leergang herbestemming in Amsterdam.

468 ad